Onze doelgroep

Jeugdigen die:

· momenteel thuiszitten of gedeeltelijk onderwijs volgen en daarnaast behoefte hebben aan zorgeloze educatie
· tussen de 10 en 22 jaar oud zijn
· enkele jaren wél baat hebben gehad bij onderwijs
· liever hun kwaliteiten willen (her)ontdekken binnen een educatieve setting dan binnen een zorgsetting (bv zorgboerderij)
· zelf invloed willen hebben op hun toekomst
· zich willen inspannen om die toekomst na te streven
· gesteund worden door hun ouder(s)/verzorger(s)